วาระงานประจำเดือน สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก
 
   
วาระงานประจำเดือนมกราคม 2562
วาระงานประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562
วาระงานประจำเดือนมีนาคม 2562
วาระงานประจำเดือนเมษายน 2562
วาระงานประจำเดือนพฤษภาคม 2562
วาระงานประจำเดือนมิถุนายน 2562
วาระงานประจำเดือนกรกฎาคม 2562
วาระงานประจำเดือนสิงหาคม 2562
วาระงานประจำเดือนกันยายน 2562
วาระงานประจำเดือนตุลาคม 2562
วาระงานประจำเดือนพฤศจิกายน 2562