ข่าวย้อนหลัง
  วันที่ 17 สิงหาคม 2563 นายเทวัญ รัตนะ ปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก ร่วมพิธีเปิดสัมมนา “แนวทางการส่งเสริม
และพัฒนาการปศุสัตว์ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก” และร่วมต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
(นายประภัตร โพธสุธน) ลงพื้นที่ติดตามงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ หอประชุมศูนย์ประสานแผนอำเภอ
วังทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก more ...  
  วันที่ 17 มีนาคม 2563 วันที่ เวลา 09.00น. นายเทวัญ  รัตนะ ปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมรับ การตรวจราชการ ของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 17 (นายวีระชาติ เขื่อนรัตน์)เพื่อติดตามผลการดำเนินงานโครงการ
ตามแผนการตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปีงบประมาณ 2563 more ...  .
  วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 นายชาตรี  เจริญพร หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ รับมอบหมายเป็นผู้แทน
ปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก ร่วมกิจกรรมบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้แก่ประชาชน ณ อบต.พันชาลี อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
โดยมี นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธาน กิจกรรมดังกล่าว more ...  .
  วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น.  นายเทวัญ  รัตนะ  ปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก ร่วมประชุมรับนโยบายรัฐมนตรี
ช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายประภัตร  โพธสุธน) ณ ห้องประชุมพระพุทธชินราช ชั้น 7 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก เพื่อรับมอบนโยบายการปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก more ...  .
  วันที่ 22 มกราคม 2563 นายธรรมนูญ  ทองสุข ปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลกร่วมกิจกรรม “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” พื้นที่อำเภอนครไทย  เมื่อเวลา 09.00 น. วันนี้(22 ม.ค.63) ที่โรงเรียนนาบัววิทยา หมู่ที่ 9 ตำบลนาบัว อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดกิจกรรม “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563” more ...  
  วันที่ 19 ธันวาคม 2562 นายไพบูลย์ ณะบุตรจอม รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก และ นายธรรมนูญ  ทองสุข  ปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก ร่วมต้อนรับ พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ ประธานคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ วุฒิสภา ติดตามโครงการระบบส่งเสริมแปลงใหญ่ ณ กลุ่มใหญ่ไก่ดำสมุนไพรบ้านเชิงหวาย
อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก more ...
  วันที่ 17 ตุลาคม 2562 นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิด หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้าง
รอยยิ้มให้ประชาชน ประจำเดือน ตุลาคม 2562 และนายธรรมนูญ ทองสุข ปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก ร่วมออกหน่วยฯ  วัดร้องยุ้งข้าว ม.9 ตำบลดอนทอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก  more ...
วันที่ 4 กันยายน 2562  พลเอกประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา  รมว.มหาดไทย และดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรและสหกรณ์ตรวจเยี่ยม มอบสิ่งของ และให้กำลังใจ ประาชนที่ประสบภัยน้ำท่วม พื้นที่จังหวัดพิษณุโลก ซึ่ง น.สพ.สรวิศ. ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมาย นายสุรเดช สมิเปรม รอธ.กรมปศุสัตว์
เป็นผู้แทน ร่วมต้อนรับ พร้อมด้วย ปศข.6 นายพนม ศิริพันธ์ร่วมกับ ปศจ.พิษณุโลก ผอ.ศอส.พิจิตร ผอ.ศอส.สุโขทัย
และ ศูนย์วิจัยการผสมเทียมฯพิษณุโลก และมอบถุงยังชีพสำหรับสัตว์และหญ้าอาหารสัตว์ จำนวน  12,400 กิโลกรัม 
ณ วัดดงพลวง ต.วังพิกุล อ.วังทอง จ.พิษณุโลก  more
วันที่ 4 กันยายน 2562  นายสรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ ได้มอบหมายและสั่งการให้ นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมนายพนม มีศิริพันธุ์ ปศุสัตว์เขต 6 นายธรรมนูญ ทองสุข ปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือตอนล่าง และหัวหน้าด่านกักกันสัตว์พิษณุโลก เข้าตรวจเยี่ยมและให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย จากพายุ “โพดุล” more ...
วันจันทร์ ที่ 5 สิงหาคม 2562 นายสัตวแพทย์ธรรมนูญ ทองสุข ปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอบางระกำ มอบอาหารสุนัขและอาหารแมว พร้อมเวชภัณฑ์ในการดูแลรักษา ให้กับสถานสงเคราะห์สัตว์เอกชน more ...
วันศุกร์ที่ 2 สิงหาคม 2562 นายวีรชาติ เขื่อนรัตน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน
การประชุมติดตามงานโครงการภายใต้แผนการตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รอบที่ 2 โดยผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เขต 17 และ นายธรรมนูญ ทองสุข ปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก
เข้าร่วมประชุมฯ  more ...
วันพฤหัสบดี ที่ 1 สิงหาคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบางระกำ ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมกิจกรรมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2562 more ...
วันที่ 24 พฤษภาคม 2562 นายธรรมนูญ  ทองสุข ปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก ร่วมเปิดโครงการคลินิก
เกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 
โดยนายสุรชัย มณีประกร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดและมีหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงพาณิชยฺ ภาคเอกชาพร้อมส่วนราชการอื่นๆ
ในจังหวัดพิษณุโลก more ...
วันพุธ ที่ 22 พฤษภาคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอบางระกำ เข้าร่วมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับทุกส่วนราชการของจังหวัดพิษณุโลก ณ โดมเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสงสงคราม อ.บางระกำ จังหวัดพิษณุโลก more ...
เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 สมาคมอนุรักษ์และพัฒนาควายไทย ร่วมกับ ปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก และหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง จัดงานมหกรรมควายยักษ์ เมืองสองแคว ครั้งที่ 4 และระลึกวันอนุรักษ์ควายไทย เพื่อเป็นการอนุรักษ์
และพัฒนาควายไทยจังหวัดพิษณุโลก ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จ.พิษณุโลก เพื่อเป็นการกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจ
ให้เกษตรกรหันมาเห็นความสำคัญกับการผลิตควายคุณภาพทั้งการจัดการเลี้ยงดู more ...
เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2562 นายสัตวแพทย์ธรรมนูญ ทองสุข ปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธวัชชัย ศุภวิทิตพัฒนา อธิบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ร่วมแถลงข่าว มหกรรมควาย
ไทยเมืองสองแคว ที่ 4 และระลึกวันอนุรักษ์ควายไทย จังหวัดพิษณุโลกประจำปี 2562 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก
ได้ดำเนินโครงการและกิจกรรมภายใต้แผนการพัฒนาจังหวัดพิษณุโลก ซึ่งเป็นแนวทางการพัฒนาเชิงพื้นที่ more ...
วันที่ 29 มีนาคม 2562 นายธรรมนูญ ทองสุข ปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานการประชุมประจำเดือน
ให้แก่หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย และปศุสัตว์อำเภอทุกอำเภอ เพื่อสรุปผลการปฏิบัติงานและติดตามเร่งรัด
งานตามนโยบายให้บรรลุตามเป้าหมายต่อไป ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก more ...
วันที่ 28 มีนาคม 2562 นายธรรมนูญ  ทองสุข ปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 3/25962 ประจำเดือน มีนาคม 2562 
ณ ห้องประชุมพระพุทธชินราช ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก more ...
วันที่ 27 มีนาคม 2562 นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิด หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำเดือน มีนาคม 2562 และนายธรรมนูญ ทองสุข ปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก ร่วมออกหน่วยฯ 
ณ วัดวังน้ำบ่อ ม.13 ต.ไทรย้อย อ.เนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก more ...
วันที่ 18 มีนาคม 2562 (นายพนม  มีศิริพันธุ์) ปศุสัตว์เขต 6   ผู้ตรวจราชการกรมปศุสัตว์  ตรวจติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานและการขับเคลื่อนแผนงาน/โครงการ ในจังหวัดพิษณุโลก  รวมทั้งรับทราบปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ ของส่วนราชการกรมปศุสัตว์ในระดับพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก more ...
วันที่ 14 มีนาคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์พิษณุโลกได้ จัดพิธีเปิดโครงการความร่วมมือการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
จังหวัดพิษณุโลก ปี 2562 ณ สำนักงานปศุสัตว์พิษณุโลก โดยมี ดร.สุรชัย มณีประกร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก
เป็นประธานในพิธีเปิดกรวยถวายสักการะและกล่าวสดุดีเทิดพระเกียรติ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี more ...
วันพุธที่ 23 มกราคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก สำนักงานปศุสัตว์อำเภอวังทอง ร่วมออกหน่วยบริการ
ด้านปศุสัตว์ ตามโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำเดือนมกราคม ปี 2562 "
ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง ตำบลบ้านกลาง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก more ...
วันที่ 16 มกราคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอวัดโบสถ์ จัดกิจกรรมผ่าตัด
ทำหมัน สุนัข แมว ตามโครงการควบคุมประชากรสัตว์พาหะนำโรคพิษสุนัขบ้า  more ...
วันที่ 4 มกราคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก ออกหน่วยร่วมโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ประจำปี2562 พร้อมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ (พอ. สว.) โดยมีนายอำเภอเนินมะปราง เป็นประธานในพิธีเปิด more ...