รับสมัครงาน                                                                                                   ดาวน์โหลดแบบฟอร์มสมัคร
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาล จำนวน 1 อัตรา
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาล จำนวน 1 อัตรา
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาล จำนวน 1 อัตรา
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาล จำนวน 1 อัตรา
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาล จำนวน 1 อัตรา
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาล จำนวน 1 อัตรา  อ่านรายละเอียด...
รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการ   ตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยสัตวบาล จำนวน 1 อัตรา   อ่านรายละเอียด..
รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยสัตวบาล จำนวน 1 อัตรา
รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาล จำนวน 1 อัตรา   
รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานตรวจโรคสัตว์ จำนวน 2 อัตรา
สมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการเจ้าพนักงานสัตวบาล
รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาล
รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานตรวจโรคสัตว์ จำนวน 1 อัตรา  
   
   

ประกาศคัดเลือกรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ  ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสัตวบาล   อ่านรายละเอียด...
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ  ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสัตวบาล     อ่านรายละเอียด...
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (รอบที่ 1)  อ่านรายละเอียด..
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาล
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลื่อกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานตรวจโรคสัตว์ ครั้งที่ 1
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 3 ตำแหน่ง พนักงานตรวจโรคสัตว์
   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 ตำแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาล
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ็เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 3 ตำแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาล
 

ประกาศผลสอบ
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสัตวบาล อ่านรายละเอียด
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสัตวบาล อ่านรายละเอียด...
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสัตวบาล
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานตรวจโรคสัตว์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกพนักงานตรวจโรคสัตว์     รายละเอียดเพิ่มเติม...
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานงานราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาล
 
 
 
 
 

 


 


 

Copyright © 2010 ปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก. All rights reserved.