เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ
งบทดลองประจำปี 2565
 งบทดลองประจำเดือนตุลาคม 2564
 งบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน 2564
 งบทดลองประจำเดือนธันวาคม 2564
 งบทดลองประจำเดือนมกราคม 2565
 งบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565
 งบทดลองประจำเดือนมีนาคม 2565
 งบทดลองประจำเดือนเมษายน 2565
 งบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม 2565
งบทดลองประจำปี 2564
 งบทดลองประจำเดือนตุลาคม 2563
 งบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน 2563
 งบทดลองประจำเดือนธันวาคม 2563
 งบทดลองประจำเดือนมกราคม 2564
 งบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564
 งบทดลองประจำเดือนมีนาคม 2564
 งบทดลองประจำเดือนเมษายน 2564
 งบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม 2564
 งบทดลองประจำเดือนมิถุนายน 2564
 งบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม 2564
 งบทดลองประจำเดือนสิงหาคม 2564
 งบทดลองประจำเดือนกันยายน 2564
รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ณ 30 กันยายน 2564
งบทดลองประจำปี 2563
 งบทดลองประจำเดือนตุลาคม 2562
 งบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน 2562
 งบทดลองประจำเดือนธันวาคม 2562
งบทดลองประจำเดือนมกราคม 2563
 งบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563
งบทดลองประจำเดือนมีนาคม 2563
 งบทดลองประจำเดือนเมษายน 2563
 งบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม 2563
 งบทดลองประจำเดือนมิถุนายน 2563
 งบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม 2563
 งบทดลองประจำเดือนสิงหาคม 2563
 งบทดลองประจำเดือนกันยายน 2563
รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ณ 30 กันยายน 2563
งบทดลองประจำปี 2562
 งบทดลองประจำเดือนตุลาคม 2561
 งบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน 2561
 งบทดลองประจำเดือนธันวาคม 2561
 งบทดลองประจำเดือนมกราคม 2562
 งบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562
 งบทดลองประจำเดือนมีนาคม 2562
 งบทดลองประจำเดือนเมษายน 2562
 งบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม 2562
 งบทดลองประจำเดือนมิถุนายน 2562
 งบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม 2562
 งบทดลองประจำเดือนสิงหาคม 2562
 งบทดลองประจำเดือนกันยายน 2562
รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ณ 30 กันยายน 2562
งบทดลองประจำปี 2561
 งบทดลองประจำเดือนตุลาคม 2560
 งบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน 2560
 งบทดลองประจำเดือนธันวาคม 2560
 งบทดลองประจำเดือนมกราคม 2561
 งบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561
 งบทดลองประจำเดือนมีนาคม 2561
 งบทดลองประจำเดือนเมษายน 2561
 งบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม 2561
 งบทดลองประจำเดือนมิถุนายน 2561
 งบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม 2561
 งบทดลองประจำเดือนสิงหาคม 2561
 งบทดลองประจำเดือนกันยายน 2561
รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง กันยายน 2561
งบทดลองประจำปี 2560
งบทดลองประจำเดือนเมษายน 2560
 งบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม 2560
 งบทดลองประจำเดือนมิถุนายน 2560
งบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม 2560
งบทดลองประจำเดือนสิงหาคม 2560
งบทดลองประจำเดือนกันยายน 2560
 
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก
ถ.สนามบิน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก โทร.0-5525-8654 โทรสาร 0-5525-8532
E-mail : pvlo_phs@dld.go.th