วาระงานประจำเดือน สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก
 
   
วาระงานประจำเดือนมกราคม 2563
วาระงานประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563
วาระงานประจำเดือนมีนาคม 2563
วาระงานประจำเดือนเมษายน 2563
วาระงานประจำเดือนพฤษภาคม 2563
วาระงานประจำเดือนมิถุนายน 2563