ผลงานวิชาการ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก
       
ความชุกและปัจจัยเสี่ยงของเชื้อแบคทีเรียจากสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ในจังหวัดพิษณุโลก ธีระ นววิภาพันธ์1* อารัมภีร์ อุทาน2 อ่านรายละเอียด
ผลของสารสกัดจากน้อยโหน่ง ตะใคร้หอม ยาสูบ และโล่ติ๊นในการจำจัดเห็บโค อ่านรายละเอียด  
ผลของการเสริมกะเพราร่วมกับบอระเพ็ดต่อประสิทธิภาพการผลิต และต้นทุนค่าอาหารของการเลี้ยงไก่เนื้อสายพันธุ์ทางการค้า อ่านรายละเอียด  
การทดสอบยาในกลุ่ม Macrolide ที่ให้ผลบวกลวงต่อการตรวจสารกลุ่มเบต้าอะโกนิสท์ ในสุกรขุน อ่านรายละเอียด  
แอนติบอดีต่อเชื้อไวรัสโรคปากและเท้าเปื่อยของกระบือในตลาดนัดค้าสัตว์ของจังหวัดพิษณุโลก อ่านรายละเอียด